top of page

1. Крани відповідають вимогам ТУ та комплекту конструкторської документації (КД) згідно зі специфікацією КК 4314Т.00.000.

2. Основні параметри та розміри кранів зазначені у таблиці 1.

                                                                                       Таблиця 1

                                                                    

                                                                    Робочий діапазон температур                                                       - від - 55 º С  до + 60 º С

                                                                    Робоче середовище                                                                           - повітря

                                                                    Довжина ручки, мм                                                                             - 160

                                                                Діаметр умовного проходу приєднувальних труб, мм   - 32 

                                                                Робочий тиск,  МПа (кгс/см2)                                                    - 1,0 (10,0)

                                                                Приєднувальна різьба згідно з ГОСТ  6357-81: 

                                                                                                       з боку магістралі                          - 1 ¼-В

                                                                                                       з боку рукава                                 - 1 ½-В

                                                                 Зовнішній  діаметр приєднувальних труб, мм                   - 42   +- 0,4

                                                                 Момент затягування  накидних гайок,  Н*м                        - 200 +- 20        

                                                                 Габаритні розміри, мм                              

                                                                                              довжина                  - 197

                                                                                              ширина                    - 95

                                                                                              висота                       - 144

 

                                                                 Масса, кг                                                                                             - 3,9

3. Показники (характеристики) функціональної призначеності.

          3.1 Показники надійності

                     3.1.1 Крани  належать до  виробів  конкретного  призначення  (ВКП),   виду  І, що  відновляються згідно з ГОСТ 27.003.

                      3.1.2 Імовірність безвідмовної роботи кранів протягом гарантійного строку експлуатації  не менше 0,9.

                      3.1.3 Середній повний строк служби кранів не менше 20 років.

                      3.1.4 Критерії відмов:

                                      - порушення герметичності в затворі;

                                      - порушення герметичності в місцях з’єднань.

                      3.1.5 Критеріями граничних станів кранів є:

                                      - поява тріщин в корпусі кранів;

                                      - повна розгерметизація;

                                      - заклинювання рухомих частин.

                      3.1.6 Ремонт і  випробування після  ремонту  кранів  повинні  здійснюватись  згідно  з  інструкцією ЦВ-ЦЛ-0013.

 

    3.2 Ергономіка та дизайн кранів, що визначають композиційну цілісність, інформаційну виразність, раціональність форми  відповідать вимогам ДСТУ 3943 та ДСТУ 3944.

        3.3 Конструкція кранів технологічна, дає можливість застосування сучасних прогресивних технологій при виготовленні і ремонті.

         3.4 Особливі умови експлуатації кранів: максимально-допустима температура навколишнього повітря, що не порушує працездатність виробу,            мінус 55 °С.

      3.5 При виготовленні  кранів  використовуються технологічні  процеси,  які  забезпечують  ощадливе використання сировини, матеріалів, палива, енергії та трудових ресурсів.

           3.6 Конструкція.

                       3.6.1 Крани складаються із наступних основних деталей:

                                      - корпуса;

                                      - клапана;

                                      - штуцера;

                                      - кривошипа;

                                      - втулки;

                                      - ручки;

                                      - защільника;

                                      - інших деталей і стандартних виробів, згідно з КД.

                       3.6.2 Затвор кранів - клапанної конструкції.

                   3.6.3 Крани 4313Т та 4314Т зберігають  працездатність після короткочасної (4 години) дії температури 120 °С.

                     3.6.4 Крани  герметичні  при максимальному  робочому  тиску  стисненого   повітря. Пропуск повітря через затвор, а також матеріал корпусу, штуцера та місця їх з’єднань не допускається.

                  3.6.5 Затвор  кранів  4313Т  та  4314Т  герметичний  при  мінімальному  робочому  тиску   стисненого повітря.

                    3.6.6 Деталі кранів, що працюють під тиском, щільні та міцні під час випробувань тиском, що в 1,5 раз перевищує максимальний робочий тиск.

                       3.6.7 Приєднавча трубна різь відповідає вимогам ГОСТ 6357, клас точності В.

                       3.6.8 Метрична  різь  відповідає  вимогам ГОСТ 24705 з полями допусків 8g і 7Н згідно з ГОСТ 16093.

                3.6.9 На поверхні  різі  не  допускаються  рванини, забоїни та викришування ниток різі, якщо вони виходять по глибині за межі середнього діаметру різі та мають загальну довжину більше половини довжини витка по всій довжині різі.

                       3.6.10 Шорсткість механічно оброблених поверхонь відповідає вимогам КД.

                       3.6.11 Перед    складанням    всі     деталі   кранів      очищені,     на    поверхнях   без    слідів консервації, протиральних матеріалів, вологи та забруднення.

                  3.6.12 На      поверхнях    деталей кранів після механічного обробляння, на необроблених поверхнях поковок і штамповок не має тріщин, волосовин, відколів. 

               3.6.13 Зусилля на кінці ручки під час переключення кранів 4313Т та 4314БТ під тиском (0,6±0,02) МПа [(6,0±0,2) кгс/см2] в межах від 10 до 20 кг.

          3.7 Вимоги до покриття

                     3.7.1 Необроблені зовнішні поверхні корпуса, штуцера, контргайки та ручки, що виготовлені з чорних металів, мають захисне лакофарбове покриття, що відповідає VII класу по ГОСТ 9.032. Колір та марка покриття повинні відповідати КД.

Допускається за узгодженням з замовником поставка кранів в загрунтованому виді.

Умови експлуатації покриття згідно з ГОСТ 9.104.

                       3.7.2 Поверхні, що труться, та механічно оброблені змащені мастилом, зазначеним у КД.

                       3.7.3 Підготовка поверхонь під покриття згідно з ГОСТ 9.402 та ГОСТ 9.301.

 

4 Вимоги до матеріалів і покупних виробів

          4.1 Матеріали, які застосовуються при виготовленні кранів, задовольняють вимогам діючих НД та ТУ.

   Якість матеріалів підтверджена сертифікатами відповідності (сертифікатами якості) підприємств-виробників матеріалів.

  У разі відсутності супровідної документації якість матеріалів підтверджується аналізом (випробуванням) лабораторії підприємства.

      4.2 Корпус і штуцер виготовлені із сірого чавуну марки  не нижче СЧ18 згідно з ГОСТ 1412. Допускається виготовлення штуцера з високоміцного чавуну ВЧ 400-15 згідно з ДСТУ 3925 (ГОСТ 7293).

  За узгодженням із замовником допускається виготовлення корпуса і штуцера з інших матеріалів, що за механічними властивостями не поступають вказаним.  

  Межі відхилення відливок по розмірам і масі повинні бути не грубіше   9 класу точності розмірів і маси відливок, припуски на механічне обробляння повинні відповідати 3 ряду припусків і рекомендаціям згідно з ГОСТ 26645, якщо інші вимоги не зазначені в креслениках.

    Межі відхилення розмірів „під ключ” для необроблених шестигранних поверхонь згідно з ГОСТ 6527.

    Формувальні ухили згідно з ГОСТ 3212.

    Технічні вимоги до виливків із чавуну згідно з ГОСТ 26358.

          4.3 Клапан, кривошип і втулка виготовлені з вуглецевої якісної конструкційної сталі згідно з ГОСТ 1050.

        4.4 Ручка виготовлена із ковкого чавуну марки КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215, високоміцного чавуну марки ВЧ 350-22 ДСТУ 3925 (ГОСТ 7293), алюмінієвого сплаву АК7 ГОСТ 1583, сталі марок 15ЛК20, 20ЛК20, 25ЛК20 або 20ГЛК25 ГОСТ 977 методом виливки.

   Дозволено виготовлення ручки з вуглецевої сталі звичайної якості згідно з ДСТУ 2651 (ГОСТ 380) методом зварювання.

        4.5 Защільник  для  кранів  4304Т  виготовлений у відповідності з ГОСТ 38, для кранів 4313Т та 4314БТ – згідно з КД.

         4.6 Стандартні кріпильні вироби, зазначені в КД, відповідають вимогам діючих НД.

         4.7 Матеріали деталей, не зазначених у цих ТУ, відповідаю вимогам КД.

 

5 Маркування

          5.1 Маркування кранів відповідає вимогам ГОСТ 26828, КД та цих ТУ.

          5.2 На кожному крані, згідно з вимогами креслеників, відлиті або вибиті наступні знаки марковання:

                     - товарний знак підприємства-виробника;

                     - умовне позначення крану;

                     - місяць та дві останні цифри року виготовлення.

                     - клеймо ВТК.

           5.3 Марковання зберігатися протягом усього строку служби крана.

           5.4 Національний   знак   відповідності   згідно   з   ДСТУ   2296   (для   сертифікованих  виробів) заноситься в паспорт.

           5.5 Транспортне маркування відповідає вимогам ГОСТ 14192 та ДСТУ ISO 780.

 

6 Пакування

         6.1 Пакування кранів  відповідає категорії КУ-1 для умов транспортування С згідно з ГОСТ 23170. При цьому повинна виключатись можливість пошкодження кранів під час транспортування та зберігання.

           6.2 Зовнішня приєднавча різь законсервована для запобігання корозії відповідно до вимог ГОСТ 9.014.

Група виробу II, варіант тимчасового захисту В3-4, гарантійний строк зберігання без переконсервації один рік від дати виготовлення.

         6.3 Приєднавчі  отвори  кранів  закриті  пробками  або  кожен кран загорнуті у вологонепроникний папір згідно з ГОСТ 8828, або в парафіновий папір згідно з ГОСТ 9569. При цьому пробки на отвори не вставляються.

          6.4 За погодженням  із  замовником  крани  можуть  пакуватись  в  ящики, виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 2991.

          6.5 Супровідна  документація  на  відвантажувану  продукцію   пакується   у   пакет із поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354 та передається замовнику.

7 Комплектність

         7.1 До комплекту постачання входить:

                     - кран кінцевий, укомплектований згідно зі специфікацією 4314Т.00.000;

                     - паспорт (на партію виробів);

                     - сертифікат якості (на партію виробів);

                     - копія сертифіката відповідності (на партію виробів на вимогу замовника).

          7.2 Паспорт складено та оформлено відповідно до вимог ГОСТ 2.105 і ДСТУ ГОСТ 2.601.

bottom of page